Poskytujeme sociální služby

pro ženy a rodiny s dětmi.

HLEDÁTE POMOC?

key  Poskytneme plně vybavený byt

key  Sestavíme spolu plán ke zlepšení životní situace

key  Pomůžeme vám na cestě z krize

key  Určeno pro samotné ženy a rodiče s nezletilými dětmi

 • Jak mám požádat o pomoc?

  Zatelefonujte nám, napište nám email anebo pište přes náš web. Ozveme se Vám a dle Vašeho zájmu si dohodneme osobní kontakt. Během rozhovoru vyplníte a podáte žádost o poskytnutí sociální služby. Podáním žádosti nebudete ihned ubytováni, ale budete zařazeni do pořadníku. Díky tomu se dostanete do výběru, jakmile se uvolní kapacita ve vhodné bytové jednotce.  

 • Jak vypadá ubytování?

  Pobytová služba – azylový dům je poskytována v bytových jednotkách. Jedná se celkem o 11 bytových jednotek, které obsahují dohromady 13 ubikací (ubytovacích míst). Jedna bytová jednotka 3+1 je vyčleněna pro tři samotné ženy. Ostatní bytové jednotky jsou vyčleněny pro celé rodiny anebo pro osamělého rodiče s dítětem. Služba je poskytována na třech různých adresách.

  Byty obsahují základní vybavení, aby simulovaly podmínky běžného bydlení a motivovaly uživatele k samostatnosti. Součástí bytu je předsíň, sociální zařízení s koupelnou a WC (umyvadlo, sprcha / vana, toaleta). V bytě je dále základní kuchyňské vybavení, lůžka, nábytek, automatická pračka, lednice, atd. V některých bytech je služba internetu zajištěna buď pomocí bezdrátového připojení (Wi-Fi), anebo prostřednictvím kabelu, kde si uživatel musí dohodnout s poskytovatelem internetu a hradit ji na své náklady. V bytech jsou přípojky a kabely pro možnost zprovoznění vlastní televize, která musí splňovat platnou elektro revizi.

  Jedna bytová jednotka je bezbariérového typu. Ostatní bytové jednotky nejsou bezbariérové, a to ani pro pohyb s dětským kočárkem. Kočárky je možné uložit na chodbě. V objektu v Žižkově ulici je k dispozici oplocená zahrada s dětským koutkem.

 • Nejsem z Jihlavy. Ubytujete mne?

  Záleží na adrese trvalého pobytu v dokladech. Ale záleží také na skutečném bydlišti, kde se zdržujete a kde je středisko Vašich zájmů (nájem, práce, školní docházka dětí apod.). Přednostně ubytováváme lidi z Jihlavy, Jihlavska a následně z kraje Vysočina. Ubytovat ale můžeme kohokoliv – záleží na konkrétní situaci (Vaší i naší).

 • Přijímáte i muže?

  Neposkytujeme službu samotným mužům. Ti mohou využít služby azylového domu pro muže v Jihlavě (www.skpjihlava.cz). Naše azylové ubytování je pouze pro muže s dětmi – osamělé rodiče,  nebo pro muže, kteří jsou součástí rodiny s dětmi.

 • Mohu si někam uložit svůj nábytek?

  Nemáme žádné skladovací prostory. Byty jsou kompletně vybavené. S sebou si lze vzít pouze drobné (cenné) věci po předchozí domluvě.

 • Co obnáší ubytování v azylovém domě?

  Klientem a uživatelem pobytové sociální služby se stáváte okamžikem uzavření smlouvy. Smlouva v písemné formě se uzavírá a podepisuje s Vaším vědomím a souhlasem, bez toho by to nešlo. Měli byste se připravit na skutečnost, že plnění smlouvy se neděje pouze tím, že se ubytujete. Fakt, že na chvíli jste zrovna dostali byt, kde můžete bydlet, je sice fajn, ale naším posláním je sociální práce na tom, aby se Vaše životní situace krok za krokem postupně měnila tak, abyste nemuseli zůstávat v azylovém domě. Očekávat proto můžete:

  • pravidelná osobní setkání a rozhovory s určeným sociálním pracovníkem,
  • návštěvy sociálních pracovníků v bytě,
  • podporu a pomoc při stanovení plánů a cílů, které se mohou týkat Vašich práv, zájmů a povinností i odpovědnosti. 
 • Mohu mít návštěvy?

  Azylové ubytování slouží pouze a hlavně pro Vás – uživatele. Návštěvy jsou možné po dohodě v omezený čas.

 • Zajistíte mi utajené ubytování?

  V ČR existuje několik azylových domů s utajenou adresou. My takovým zařízením nejsme. Ovšem pkusíme se Vám pomoci najít vhodné řešení pro Vaší životní situaci.

 • Jak vybíráte z žadatelů?

  Při obsazování bytů dodržujeme celkovou kapacitu 43 lůžek. Snažíme se párovat bytové jednotky a zájemce podle počtu osob v rodině uživatele, proto postupujeme k přidělení bytů tak, že porovnáváme cílové skupiny, velikost rodiny a vhodnou kapacitu bytu.

  Vybíráme z aktuálních platných žádostí podle následujícího postupu.

  první nebo opakované poskytnutí sociální služby azylový dům – přednost mají zájemci, u nichž se jedná o první v azylovém domě;

  způsob ukončení poskytování sociální služby azylový dům v případě předchozího pobytu – přednost mají zájemci (v tomto pořadí), kteří ukončili předchozí pobyt dohodou, kterým doba poskytování uplynula, kterým bylo poskytování ukončeno výpovědí;

  dluhy – přednost mají zájemci, které nevedeme mezi našimi dlužníky;

  místo trvalého pobytu/skutečného bydliště – přednost mají zájemci z Jihlavy, následují zájemci z okresu Jihlava, následují zájemci z kraje Vysočina, následují zájemci z ČR, následují zájemci s trvalým bydlištěm mimo ČR (EU, třetí státy);

  vztah mezi partnery (jestliže vybíráme z žádostí celou rodinu) – přednost mají manželé, následují druh a družka se společným dítětem i domácností, dále následují druh a družka se společným dítětem bez společné domácnosti, potom následuje vícegenerační rodina a druh s družkou bez společných dětí,

  doba podání žádosti – dříve podané žádosti mají přednost.

 • Jaká jsou pravidla pobytu v azylovém domě?

  Provoz azylového domu je podřízen především potřebám ubytovaných dětí. 

  Klient neboli uživatel je povinen dodržovat následující pravidla:

  • řídit se nadřazenými pravidly vlastníků domů, kde se nachází byty azylového ubytování,
  • noční klid v době od 22 do 6 hodin,
  • dodržovat zákaz vnášení a užívání alkoholu, drog, omamných látek, zbraní a všech ostatních předmětů ohrožujících bezpečnost obyvatel a pracovníků,
  • zamezit vstup osobám pod vlivem alkoholu, drog a omamných látek,
  • využívat prostor ke kouření jen na určených místech mimo prostory bytů a domů,
  • umožnit pověřeným pracovníkům vstup do všech prostor azylového domu a bytů za účelem oprav a údržby vybavení bytů, kontroly a zajištění bezpečnosti,
  • řídit se požárními předpisy a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
  • chovat se ekologicky, zejména třídit odpad a neznečišťovat životní prostředí a zároveň dbát zásad úsporné spotřeby energie, tepla a vody
  • chovat se ohleduplně k ostatním,
  • zacházet šetrně s vybavením a zařízením bytů,
  • udržovat pořádek ve svém bytě, pečovat o ložní prádlo a dbát na hygienu a zároveň se podílet na udržování pořádku ve společných prostorách,
  • přijímat návštěvy dle stanovených omezení.

  Podrobná pravidla si můžete pročíst v přiloženém dokumentu ke stažení.

   

 • 1

spolufinancovano EUjpg

Pomáháme lidem, kteří chtějí objevovat, posilovat a využívat svá obdarování a možnosti k tomu,
aby zajistili sebe, svoji rodinu a zároveň byli přínosem pro širší komunitu (společnost).