Poskytujeme sociální služby

pro ženy a rodiny s dětmi.

HLEDÁTE POMOC?

key  Poskytneme plně vybavený byt

key  Sestavíme spolu plán ke zlepšení životní situace

key  Pomůžeme vám na cestě z krize

key  Určeno pro samotné ženy a rodiče s nezletilými dětmi

Cena ubytování

Výše úhrady za ubytování v azylovém domě se řídí Vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

Denní výše úhrady za ubytování

  • Žena (samotná): 120 Kč / osoba / den
  • Osamělý rodič: 100 Kč / osoba / den
  • Oba rodiče – manželé, partneři, druzi: 100,- Kč / osoba / den
  • Dítě: 50,- Kč / osoba / den

spolufinancovano EUjpg

Pomáháme lidem, kteří chtějí objevovat, posilovat a využívat svá obdarování a možnosti k tomu,
aby zajistili sebe, svoji rodinu a zároveň byli přínosem pro širší komunitu (společnost).