Co nabízíme

Co nabízíme

Poskytneme Vám sociální službu azylový dům, která zahrnuje: přechodné ubytování, podmínky pro přípravu stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Co to znamená v praxi?

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Jihlava je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

Komu?

Okruh osob. Cílová skupina

Služba je určena pro

Služba není určena pro osoby

 

Poskytnutí služby se vylučuje, jestliže


Proč? Náš cíl

Cílem poskytovaných služeb je Vaše sociální začlenění a návrat do běžného života. Proto Vám pomůžeme v úsilí zajistit si udržitelné bydlení, stabilní příjem, dále v udržování a budování smysluplných mezilidských vztahů a zvládání výchovy a péče o děti a sebe sama.

Cíl Azylového ubytování Jihlava podrobně

Cílem poskytovaných služeb je sociální začlenění uživatele a jeho zapojení do běžného života. Proto uživatele podporujeme, aby:

si zajistil udržitelné bydlení, čímž rozumíme:

měl stabilní finanční příjem, čímž rozumíme:

udržoval a budoval smysluplné mezilidské vztahy, čímž rozumíme:

zvládal výchovu a péči o děti a vlastní osobu, čímž rozumíme:

Poznámka: maximální doba pobytu je 6 měsíců.


Jakým způsobem službu poskytujeme?

 1. [Poskytnutí přechodného ubytování]
  • Poskytneme vám přechodné ubytování ve vybaveném samostatném bytě. Součástí poskytnutého ubytování je užívání společných prostor a služeb spojených s ubytováním, což je zajištění topení, teplé a studené vody, elektrického proudu, nádoby pro uložení tříděného odpadu pro uživatelky s trvalým pobytem mimo město Jihlava a kontejner na likvidaci směsného odpadu (poplatek za likvidaci odpadu musí každý uživatel hradit samostatně).
  • Umožníme vám celkovou hygienu těla – můžete používat koupelnu, která je součástí bytu. V koupelně je sprchový kout, umyvadlo a WC.
  • Vytvoříme vám podmínky pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla – můžete využívat úklidové prostředky, automatickou pračku, sušák na prádlo – vše je součástí vybavení bytu, případně si zapůjčit žehličku.
 2. [Zajištění podmínek pro samostatnou přípravu stravy]
  • Můžete používat kuchyňku, která je součástí bytu, včetně vybavení (kuchyňská linka, kombinovaný sporák, lednice, nádobí). Stravu si budete připravovat samostatně, případně za asistence sociálního pracovníka, bude-li to součástí individuálního plánu.
 3. [Pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí]
  • Můžete požádat sociálního pracovníka o pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů. Budete mít přístup k inzerátům z Jihlavských listů, po domluvě přístup na internet a k počítači, sociální pracovnice s vámi může vyplnit různé listiny, případně vás doprovodit při jednání na úřadech atp.
  • Můžete požádat sociálního pracovníka o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podporu pro vaše sociální začleňování a uplatňování zákonných nároků a pohledávek. Se sociálním pracovníkem vyberete vhodné způsoby této podpory a pomoci – individuálně (rozhovor nebo nácvik se sociálním pracovníkem, potravinová pomoc, asistované hospodaření, materiální pomoc atp.), nebo v rámci společných aktivit (dětský klub, příležitostné akce, pracovní aktivity atp.).
 4. S čím musíte počítat, pokud chete naši službu využít?
  • Abychom vám a vašim dětem zajistili klidný pobyt v azylovém domě, platí pro všechny ubytované a návštěvníky v azylovém domě Pravidla pobytu v azylovém domě.
  • Službu vám poskytneme na základě smlouvy, ze které vyplývají práva i povinnosti.
  • Sociální práce s vámi bude probíhat formou individuálního plánování.
 5. S čím se během pobytu v azylovém domě setkáte? Jakým způsobem vám budeme sociální službu azylový dům poskytovat?
  • sestavování, plnění a hodnocení individuálního plánu,
  • sestavování profilu uživatele – hledání zdrojů a rozšiřování palety možností,
  • vyplňování dotazníku naplňování cílů – dotazník sledující užitečnost a hledající další směr poskytované služby,
  • komunita (setkávání všech uživatelů) – řešení praktických věcí, nácvik zvládání komunikace v rámci komunity,
  • pracovní aktivita – zvyšování pozitivního sebehodnocení, získávání nových dovedností, pomoc při zajišťování zdraví prospěšné stravy,
  • dětský klub & příležitostné akce – pomoc při zvládání výchovy, zvyšování kompetence naplňovat základní sociální potřeby vlastních dětí, navazování a zlepšování kontaktů s rodinou,
  • asistované hospodaření a vedení domácnosti – pomoc se sestavováním a vedením domácího rozpočtu a se zvládáním péče o domácnost,
  • doprovod – pomoc při zvládání komunikace v kontaktu s úřady, hledání bydlení atp.,
  • potravinová pomoc & materiální pomoc – pomoc při řešení zadlužení, pomoc při zajištění základního vybavení nové domácnosti.

Zásady. Čím se řídíme