Ceny služeb

Kolik budu platit?

V rámci poskytování sociální služby – azylový dům platíte za ubytování tyto ceny:

Výše úhrad je v souladu s právními předpisy (prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách 505/2006 Sb.).