Kdo jsme

SKP – Naděje pro život

Zřizovatel

Zřizovatelem je Evangelická církev metodistická, Ječná 545/19, 120 00 Praha 2, IČ 00445240 – [platné stanovy].

Právní forma

Církevní právnická osoba. Patříme mezi nestátní neziskové organizace (NNO).

Vznik

O zřízení Střediska křesťanské pomoci – Naděje pro život Jihlava rozhodla Rada oblasti Evangelické církve metodistické v České republice dne 12. 9. 2000. Ministerstvo kultury ČR zaregistrovalo naše středisko do rejstříku evidovaných právnických osob dne 31. 10. 2000.

Zastřešující organizace

Pověření