Aktivní rodina

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

SKP – Naděje pro život Jihlava poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a podle § 30 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Formy poskytování služby

Terénní  – služba je poskytována v přirozeném prostředí rodiny (v místě bydliště) nebo na jiném předem dohodnutém místě (na úřadech, ve školách atd.). Terénní služby jsou poskytovány na území okresu Jihlava.

Ambulantní – služba je poskytována v prostorách v ul. Chlumova 3 v Jihlavě.

Způsob spolupráce

Individuální spolupráce – klíčový pracovník spolupracuje individuálně s konkrétní rodinou na řešení složité životní situace.

Kapacita služby

Ambulantní – okamžitá kapacita: 1 klient

Terénní – okamžitá kapacita: 2 klienti

Zásady pro poskytování služby

Pracovníci se při poskytování služby řídí těmito zásadami:

  • zásada dodržování práv uživatelů,
  • zásada ochrany osobních údajů,
  • zásada dodržování mlčenlivosti,
  • zásada respektu uživatelovy volby,
  • zásada dobrovolnosti – účast uživatele ve službě je dobrovolná,
  • takové poskytování služby, které směřuje k samostatnosti uživatelů.

Provozní doba

Na základě předchozí domluvy jsme připraveni přizpůsobit se Vašim časovým možnostem.

Pravidelná provozní doba:

Ambulance

pondělí: 08.00 – 16.00

úterý: 08.00 – 12.00

středa: 08.00 – 12.00

čtvrtek: 08.00 – 12.00  

pátek: 08.00 – 12.00

Terén

Poskytování služby v terénní formě probíhá:
Po – Čt: 8h – 16h.
Pá: 8h – 13h.

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI JSOU POSKYTOVÁNY ZDARMA.

Kontakt

Chlumova 1436/3, 586 01 Jihlava

  1. patro (3. nadzemní podlaží)

mailto: sasr@nadejeprozivot.cz

Bc. Michaela Kůtová

Vedoucí služby a sociální pracovník

tel.: 733 592 225

email: michaela.braunova@nadejeprozivot.cz

Mgr. Alena Rousová

sociální pracovník

tel.: 734 435 372

email: alena.rousova@nadejeprozivot.cz

Mgr. et Bc. Kateřina Kučerová DiS.

sociální pracovník

734 435 371

email: katerina.kucerova@nadejeprozivot.cz

Bc. Patrícia Kondrlová

pracovník v sociálních službách

tel.: 734 435 468

email: patricia.kondrlova@nadejeprozivot.cz

Proběhlé akce: