Hledám informace

Naše poslání

Pomáháme osobám, které jsou ohroženy ztrátou bydlení, v bytové nouzi, nebo bez přístřeší, aby získaly dočasné ubytování s možností hledání nového bydlení a návratu do běžného života. K tomu podle individuálních potřeb poskytujeme sociální službu – azylový dům pro ženy, matky s dětmi, rodiny a otce s dětmi.

Naše cíle

Lidé, kteří využili sociální službu, se zapojují do života, který je ve společnosti považován za běžný. Za běžný způsob života považujeme následující: 

(Podrobněji rozepsané cíle najdete v sekci ”Hledám pomoc“ na stránce Co nabízíme – Náš cíl.)

Veřejný závazek

Náš provoz je z větší části financován z veřejných rozpočtů – tedy peněz nás všech. Proto veřejně deklarujeme náš závazek nejenom vůči uživatelům našich služeb, ale i vůči společnosti – vůči Vám. Veřejný závazek – formou definice poslání naší organizace, seznamu poskytovaných služeb, okruhu osob kterým služby poskytujeme a kterým ne, cíle poskytovaných služeb a zásad, podle kterých služby poskytujeme – popisuje proč, co, komu a s jakým cílem a jakým způsobem za Vaše peníze poskytujeme. Naše poslání a cíle jsou na této stránce, zbývající část (např. zásady poskytovaných služeb) najdete v sekci ”Hledám pomoc“ na stránce Co nabízíme.

V sekci ”Hledám informace“ najdete informace o nás, námi poskytovaných službách atp. Některé jsou povinné (určené zákonem, jako např. zveřejnění Výroční zprávy), další zveřejňujeme proto, že chceme být čitelní pro veřejnost (úředníky státní správy, zástupce médií, naše dárce a kohokoliv, kdo se o naší práci zajímá). Kdyby jste zde nenašli to, co považujete za důležité – dejte nám prosím vědět, abychom to mohli napravit. Děkujeme.